Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar Försvarsveteranerna i Boden nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


Grönlunds orgelbyggeri 13 mars - 2018-01-13

Inbjudan till studiebesök vid Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.
Datum: 2018-03-13
Tidpunkt: 0920
Plats: Samling vid ICA Kvantums parkering för gemensam transport till Gammelstad.
Anmäl om du är beredd att ta passagerare i din bil när du anmäler ditt deltagande.
Studiebesöket börjar klockan 1000 i orgelbyggeriet.
Välkommen!
Hans G Oscarson
Anmälan senast 2018-03-06 till
Sören Lövkvist 070-264 25 83 el
E-post: s.lovkvist@comhem.seDagordning åm 2018 - 2018-01-13

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2018-02-28

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

6. Upprop och fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragning av protokoll från föregående årsmöte (2017-02-15)

9. Verksamhetsberättelse 2017, resultat och balansräkning 2017

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan 2018

14. Fastställande av medlemsavgift för 2019

15. Styrelsens förslag till budget för 2018

16. Val av ordförande (årligen) Nuvarande: Hans G Oscarson

17. Val av vice ordförande för två år Nuvarande: Åke Wasikkaoja

18. Val av två ledamöter för två år Nuvarande: Ulf Erixon, Tommy Larsson

19. Val av en ersättare för två år Nuvarande: Margareta Wikström

20. Val av en revisor (årligen) Nuvarande: Kurt Hauptmann

21. Val av en ersättare till revisorn (årligen) Nuvarande: Lennart Samuelson

22. Val av två ledamöter till valberedningen Nuvarande: Lennart Jonsson (sammank.)
(årligen) Anders Jonsson

23. Val av en ersättare i valberedningen Nuvarande: Sven-Åke Westman
(årligen)

24. Övriga ärenden

25. AvslutningÅrsmöte 2018 - 2018-01-13

Kallelse till årsmöte med Försvarets Logistikveteraner Boden 2018-02-28

Härmed kallas Du till föreningens årsmöte onsdag den 28 februari kl 1300. Utlottning av fem presentkort sker vid mötet.

Plats: Logistikkontor Försörjningsavdelningens stabsbyggnad.
Det grå huset vid Kanonrundan, infart från Hedenbrovägen.
Parkering längs Hedenbrovägen på lediga platser med motorvärmare.

Styrelsens förslag till dagordning bifogas.

Program

Tid Verksamhet Plats

1250 Samling i entrén mot bussterminalen
Skriv ditt namn i besöksliggaren i entrén

1300 Årsmöte Ubåten

1415 Kaffe med dopp Ubåten

1430- C Logistikkontoret, Jens Blix, informerar om Ubåten
~1500 FMLOG


Årsavgiften för 2018 kan erläggas i samband med årsmötet. De som inte har möjlighet
att närvara vid årsmötet betalar via Plusgirot, konto 11 79 918-6. Årsavgiften är 50:- och inbetalas senast 2018-03-31. Glöm inte att ange vem som är avsändare!
Från och med det år man fyller 80 år är man avgiftsbefriad.

Deltagaranmälan kan göras senast den 21 februari till
Sören Lövkvist 070-264 25 83
E-post: s.lovkvist@comhem.se
Tala samtidigt om ifall du vill ha
annan dryck än kaffe.
eller till

Hans G Oscarson 0921-168 82
Varmt välkommen
alt 070-327 79 23
E-post: hansoscar24@gmail.com
Hans G Oscarson
OrdförandeFrikort Försvarsmuseum 2017 - 2017-04-20

Nu har vi fått våra frikort till Försvarsmuseet i Boden. Mikael Kristiansen, på gamla staben, har ett exemplar för utlåning fr.o.m. 24 april och jag har två ex för utlåning med omedelbar verkan. Kom gärna och låna dessa kort!

Ha en bra vår/sommar!


Frikort Försvarsmuseum - 2016-06-01

Hej på er alla!

Vår förening, Försvarets Logistikveteraner Boden, har nu erhållit tre frikort för 2016 till Försvarsmuseet i Boden. Sven-Åke Westman, 070-295 62 48, kommer att svara för utlåning av dessa under tiden 9 juni tom 8 augusti. Därefter kommer Mikael Kristiansen, 0921-34 80 80, att ha ett kort och jag =(Sören Lövkvist) två stycken.

Passa på att besöka museet, det har börjat hända nya saker där.

Ha en utomordentligt bra sommar!


Länkar att använda - 2012-03-29

Bodenartilleristen http://www.bodenartilleristen.se/
Norrlandsingenjören http://www.ing3kf.com/index.htm
S 3 Kamratförening http://www.s3kamrat.com/
I 19 Kamratförening http://www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/
HkpS/AF 1 Kamratförening http://www.rotorwings.se/
Föreningen P5 http://www.foreningenp5.com/
Kamratföreningen F21 http://www.kamratforeningenf21.se/


 Nyheter

  • Grönlunds orgelbyggeri 13 mars
Inbjudan till studie...
(2018-01-13)

  • Dagordning åm 2018
FÖRSLAG TILL DAGORDNI...
(2018-01-13)

  • Årsmöte 2018
Kallelse till årsmöte...
(2018-01-13)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen