Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar Försvarsveteranerna i Boden nyheter och aktuell information.
Endast 10 nyheterna visas per sida. Klicka på "nästa sida" eller "föregående sida" för att bläddra.


Dagordning för årsm 2020-02-25 - 2020-02-04

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2020-02-25

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

6. Upprop och fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse 2019, resultat och balansräkning 2019

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan 2020

14. Fastställande av medlemsavgift för 2021

15. Styrelsens förslag till budget för 2020

16. Val av ordförande (årligen) Nuvarande: Åke Wasikkaoja

17. Val av två ledamöter för två år Nuvarande: Kurt Hauptmann
Tommy Larsson

18. Val av en ersättare för ett år Nuvarande: Kennet Eriksson

19. Val av en revisor (årligen) Nuvarande: Kenneth Lindberg

20. Val av en ersättare till revisorn (årligen) Nuvarande: Lennart Samuelson

21. Val av två ledamöter till valberedningen Nuvarande: Lennart Jonsson (sammank.)
(årligen) Bill Röshagen

22. Val av en ersättare i valberedningen Nuvarande: Sven-Åke Westman
(årligen)

25. Övriga ärenden

26. AvslutningKallelse årsmöte 2020-02-25 - 2020-02-04

Kallelse till årsmöte med Försvarets Logistikveteraner Boden 2020-02-25

Härmed kallas Du till föreningens årsmöte tisdag den 25 februari kl 1300. Utlottning av fem presentkort sker vid mötet.

Plats: Teknik och vidmakthållande kontor Log:s (TVK Log) stabsbyggnad.
Det grå huset vid Kanonrundan, infart från Hedenbrovägen.
Parkering längs Hedenbrovägen på lediga platser med motorvärmare.

Styrelsens förslag till dagordning bifogas.

Program

Tid Verksamhet Plats

1250 Samling i entrén mot bussterminalen
Skriv ditt namn i besöksliggaren i entrén

1300 Årsmöte Ubåten

1400 Smörgåstårta och kaffe Ubåten

1445- C Logistikkontoret, Jens Blix, informerar om Ubåten
~1515 FMLOG


Årsavgiften för 2020 kan erläggas i samband med årsmötet. De som inte har möjlighet
att närvara vid årsmötet betalar via Plusgirot, konto 11 79 918-6. Årsavgiften är 50:- och inbetalas senast 2020-03-31. Glöm inte att ange vem som är avsändare!
Från och med det år man fyller 80 år är man avgiftsbefriad.

Deltagaranmälan kan göras senast den 18 februari till Sören Lövkvist 070-264 25 83
Meddela samtidigt om du vill ha E-post: s.lovkvist@comhem.se
annan dryck än kaffe.


Varmt välkommen!

Åke Wasikkaoja
OrdförandeFRIKORT Försvarsmuseum - 2018-03-08

Frikort för 2019 finns hos
Sören Lövkvist 2 st
Mikael Kristiansson 1
Kontakt dem för ett lån och gör ett besök.


Länkar att använda - 2012-03-29

Bodenartilleristen http://www.bodenartilleristen.se/
Norrlandsingenjören http://www.ing3kf.com/index.htm
S 3 Kamratförening http://www.s3kamrat.com/
I 19 Kamratförening http://www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/
HkpS/AF 1 Kamratförening http://www.rotorwings.se/
Föreningen P5 http://www.foreningenp5.com/
Kamratföreningen F21 http://www.kamratforeningenf21.se/


Länk till LOGISTIKNYTT - 2011-02-23

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Forsvarsmaktens-logistik-FMLOG/LogistikNytt/

Det är bara här Du kan läsa den informationen


J29Klubben länkadress - 2010-11-02

Länkadress till Roy Fröjds
www.J29-klubben.se.
Det är inte försvarbart att skriva fler böcker varför det får bli via nätet hälsar Roy.


Logistiknytt. nu bara för dem som har Internet - 2010-04-18

Hej!

FMLOG:s tidning ”Logistiknytt” skickas inte ut längre. Den återfinns endast på nätet numera och om ni är intresserade av att läsa den så följ nedanstående länk:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Forsvarsmaktens-logistik-FMLOG/LogistikNytt/

Mvh
SörenEgen e-postadress - 2007-05-26

Föreningen har en egen e-postadress
fmlogveteraner@gmail.com


Föregående sida ...Sida 1 av 1... Nästa sida


 Nyheter

  • Dagordning för årsm 2020-02-25
FÖRSLAG TILL DAGORDNI...
(2020-02-04)

  • Kallelse årsmöte 2020-02-25
Kallelse till årsmöte...
(2020-02-04)

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2019 finn...
(2018-03-08)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen