Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter
Årsmöte 2018 - 2018-01-13

Kallelse till årsmöte med Försvarets Logistikveteraner Boden 2018-02-28

Härmed kallas Du till föreningens årsmöte onsdag den 28 februari kl 1300. Utlottning av fem presentkort sker vid mötet.

Plats: Logistikkontor Försörjningsavdelningens stabsbyggnad.
Det grå huset vid Kanonrundan, infart från Hedenbrovägen.
Parkering längs Hedenbrovägen på lediga platser med motorvärmare.

Styrelsens förslag till dagordning bifogas.

Program

Tid Verksamhet Plats

1250 Samling i entrén mot bussterminalen
Skriv ditt namn i besöksliggaren i entrén

1300 Årsmöte Ubåten

1415 Kaffe med dopp Ubåten

1430- C Logistikkontoret, Jens Blix, informerar om Ubåten
~1500 FMLOG


Årsavgiften för 2018 kan erläggas i samband med årsmötet. De som inte har möjlighet
att närvara vid årsmötet betalar via Plusgirot, konto 11 79 918-6. Årsavgiften är 50:- och inbetalas senast 2018-03-31. Glöm inte att ange vem som är avsändare!
Från och med det år man fyller 80 år är man avgiftsbefriad.

Deltagaranmälan kan göras senast den 21 februari till
Sören Lövkvist 070-264 25 83
E-post: s.lovkvist@comhem.se
Tala samtidigt om ifall du vill ha
annan dryck än kaffe.
eller till

Hans G Oscarson 0921-168 82
Varmt välkommen
alt 070-327 79 23
E-post: hansoscar24@gmail.com
Hans G Oscarson
Ordförande

Visa alla nyheter

 Nyheter

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2018 finn...
(2018-03-08)

  • ARCHER 2018-03-16 0800-1100
Inbjudan förevisning ...
(2018-02-19)

  • Resa till SALLA 18-06-15 -- 06-18
Inbjudan till militär...
(2018-02-13)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen