Försvarsveteranerna i Boden
  
 
 »   Nyheter
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Frågor och Svar
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter
Dagordning för årsm 2020-02-25 - 2020-02-04

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2020-02-25

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande att leda årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

6. Upprop och fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse 2019, resultat och balansräkning 2019

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13. Verksamhetsplan 2020

14. Fastställande av medlemsavgift för 2021

15. Styrelsens förslag till budget för 2020

16. Val av ordförande (årligen) Nuvarande: Åke Wasikkaoja

17. Val av två ledamöter för två år Nuvarande: Kurt Hauptmann
Tommy Larsson

18. Val av en ersättare för ett år Nuvarande: Kennet Eriksson

19. Val av en revisor (årligen) Nuvarande: Kenneth Lindberg

20. Val av en ersättare till revisorn (årligen) Nuvarande: Lennart Samuelson

21. Val av två ledamöter till valberedningen Nuvarande: Lennart Jonsson (sammank.)
(årligen) Bill Röshagen

22. Val av en ersättare i valberedningen Nuvarande: Sven-Åke Westman
(årligen)

25. Övriga ärenden

26. Avslutning

Visa alla nyheter

 Nyheter

  • Dagordning för årsm 2020-02-25
FÖRSLAG TILL DAGORDNI...
(2020-02-04)

  • Kallelse årsmöte 2020-02-25
Kallelse till årsmöte...
(2020-02-04)

  • FRIKORT Försvarsmuseum
Frikort för 2019 finn...
(2018-03-08)

 Information


Webbplatsen baserad på: FSY BAS 2.0
© Wikinggruppen